top of page

הדירה ברחוב מודיליאני

דירת 190 מ"ר. הלקוחות: הורים ו-3 ילדים. האתגר: 4 חדרי שינה, 2 חדרי עבודה להורים, שעובדים בבית.

IMG_0390 copy.jpg

הדירה ברחוב ביל"ו

דירת 100 מ"ר. הלקוחות: הורים ו-3 ילדים. האתגר: ניצול מקסימלי של החלל ו"הכנסת" חצי המרפסת לדירה.

MOM_1174.jpg

הדירה ברחוב השופטים

דירת 65 מ"ר. הלקוחות: זוג מבוגר. האתגר: ניצול מקסימלי של החלל, כולל חדר אירוח לנכדים.

GAL_3181.jpg

הדירה ברחוב גולדברג

דירת 100 מ"ר. הלקוחות: הורים ו-3 ילדים. האתגר: פתיחת הסלון לעבר הגינה וניצול מקסימלי של החלל.

GAL_6835-Edit.jpg

הדירה בשדרות שאול המלך

דירת 140 מ"ר. הלקוחות: הורים ו-3 ילדים. האתגר: ניצול מקסימלי של החלל והענקת תחושת גובה בגלל התקרה הנמוכה.

04.jpg

בשיתוף שרה רופמן
צילום: גלית דויטש

צילום: איתי סיקולסקי

צילום: ליהי סטרוגו

צילום: גלית דויטש

צילום: גלית דויטש

bottom of page